Meer met elkaar

Ondernemersvereniging Skarsterlân

De vereniging waar leden elkaar kennen, inspireren en verder brengen.

De Ondernemersvereniging Skarsterlân is opgericht in 1985 door enkele enthousiaste ondernemers in de gemeente Skarsterlân. Wij dienen een gezamelijk belang en zijn ervan overtuigd dat we de handel over en weer kunnen stimuleren door ondernemers te verbinden. In dat kader fungeren we ook als contactpersoon tussen de ondernemers en de gemeentepolitiek. Wij vinden dat de samenleving is gebaat bij goed ondernemerschap.

Wij geloven dat verenigde ondernemers meer bereiken en dat een geinspireerde ondernemer meer uit zichzelf haalt. En uit zijn onderneming. Daarom organiseren wij bijeenkomsten en activiteiten waardoor onze leden elkaar leren kennen, inspireren en verder brengen.

We zijn meer met elkaar. 

Ook voor u?

De Ondernemersvereniging Skarsterlân is een overkoepelende organisatie die 75% van de gemeentelijke werkgelegenheid vertegenwoordigt.

We behartigen de belangen, verbinden en inspireren ondernemers inzake actuele thema's die ondernemers aangaan.

Zodat u als ondernemer goed geinformeerd en voorbereid bent op kansen en bedreigingen. 

Lid worden?