Leden

DVJ infra en milieu B.V.


Algemeen
Bedrijfsnaam:DVJ infra en milieu B.V. Branche:Bouwnijverheid Contactpersoon:dhr. A.J. van der Goot

Directielid:dhr. L.J. Hofman Directielid:dhr. A.J. Van der Goot


Bedrijfsprofiel

DVJ telt 50 personeelsleden. Het bedrijf is gespecialiseerd in wegen en riolering, waterbouwkundige werken, jachthavens, kunstwerken, betonwerken, zand- en grondhandel, rijplaten en schotten, bodemonderzoeken, bodemsaneringen, asbestverwijdering, sanering tanks en verontreinigde grond.