Leden

Stichting Penninga’s Molen


Algemeen
Bedrijfsnaam:Stichting Penninga’s Molen Branche:Sport, Recreatie en Toerisme Contactpersoon:dhr. Sj. Steenstra


Bedrijfsprofiel

Stichting Penninga's Molen is opgericht op 15 december 1966 en heeft ten doel de instandhouding van korenmolen De Penninga's Molen te Joure en poldermuonts De Skarrenmoune te Scharsterbrug.

Beroepsmatig wordt er niet meer met Penninga's Molen gewerkt. Sinds de eerste restauratie van 1970-71 wordt de molen bemand door vrijwillige molenaars, die na een tweejarig opleidingstraject te hebben doorlopen, de korenmolen kunnen bedienen.

Momenteel zijn dat een vijftal gecertifceerde molenaars en een aspirant-molenaar, die de opleiding op de eigen molen volgt. Daartoe is een instructeur aangesteld, die lesbevoegdheid heeft en garant staat voor een gedegen voorbereiding op het molenaarsexamen.

Iedere zaterdag is Penninga's Molen van 09.00 tot 12.00 uur geopend voor bezoek, wordt graan tot meel gemalen en kunnen producten aan de molen worden gekocht. Daarnaast wordt geleverd aan de plaatselijke bakker en supermarkt.

De Skarrenmoune heeft geen vaste openingstijden, maar wanneer de molen draait, zijn bezoekers welkom.

 
  • Overig Stichting Penninga’s Molen