Lid worden

Lid worden?

De voormalige gemeente Skarsterlân is een zeer sterk gebied ten opzichte van de rest van Friesland vanwege:

  • haar goede infrastructuur;
  • zeer gunstige ligging en bereikbaarheid vanuit de Randstad;
  • unieke reatiemogelijkheden;
  • een economisch sterk gebied met een goed ondernemersklimaat.

De Ondernemersvereniging Skarsterlân, een overkoepelende organisatie die 75% van de gemeentelijke werkgelegenheid vertegenwoordigd, kan met zijn ondernemersbestand en achterban succesvol zijn. Wij behartigen de belangen van onze leden in op het gebied van het ondernemerschap.

Wij bemiddelen daar waar dat nodig mocht zijn, en geven o.a. voorlichting. Onze vereniging heeft een signaalfunctie naar de gemeente toe en draagt diverse ideeën aan om de potentie van haar gebied verder te optimaliseren.

Aktiviteiten
Ondernemersvereniging Skarsterlân onderneemt aktiviteiten ten behoeve van haar leden, waardoor zij ook als hun belangenbehartiger kan worden aangemerkt.
Deze aktiviteiten bestaan onder meer uit:

  • netwerkbijeenkomsten op locatie;
  • netwerkbijeenkomsten met sprekers;
  • periodiek overleg met de gemeente m.b.t. onderwerpen die ondernemers aangaan of betreffen;
  • gesprekspartner voor de gemeente m.b.t de visie, afweging en uitvoering van wetten en programma‘s die ondernemers aangaan.

Nieuwe leden

Lid kunnen worden: ondernemers, bedrijven en vrije beroepsbeoefenaars voor zover ze gevestigd zijn in de voormalige gemeente Skarsterlân (met de kernen Joure, Langweer, Oudehaske en Sint Nicolaasga). De vereniging is een netwerkorganisatie die een groot deel van de werkgelegenheid in onze voormalige gemeente vertegenwoordigt. Juist dat maakt het dat de vereniging een stem heeft waarnaar geluisterd wordt: de stem van u! Hoe meer leden, des te groter is haar invloed op de besluitvorming in zaken die vooral ook de belangen van de ondernemers raken.

Informatie
Wilt u zich aanmelden als lid, maak dan gebruik van de online mogelijkheid om dit te doen. U bent van harte welkom en graag tot ziens!